КАНДИДАТСТВАЙ ЗА МЕЖДУКУЛТУРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОБМЕН ЗА 2018 – 2019 Г.

 18 декември  2132

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА МЕЖДУКУЛТУРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОБМЕН ЗА 2018 – 2019 Г.

Сдружение „Младеж за разбирателство – България“/ YFU България, удължава кампанията за набиране на кандидати по програмата за междукултурен ученически обмен за 2018 – 2019 г.

Вече 20 години YFU България изпраща и посреща ученици в и от различни краища на света. YFU България работи с партньорски организации от цял свят – може да избирате от 32 страни! Учениците по програмата на YFU живеят при приемни семейства и посещават местни училища в страната, която са избрали за обмен. Целта е да опознаят отблизо начина на живот, традициите и културата на избраната страна, да намерят нови приятели, да придобият отговорност и безценен опит за бъдещето си.

Възрастова група: Младежи на възраст между 15 и 18 г.

Срокове за кандидатстване: 

  • 22 януари 2018 г. – кандидатстване за стипендии;
  • 1 февруари 2018 г.  – кандидатстване на собствени разноски.

Всяка година сдружение „Младеж за разбирателство – България“/YFU България, предвижда стипендии за мотивирани ученици с ограничени финансови възможности. Целта е програмата за междукултурен обмен да достигне до повече български семейства. Стипендиите са обвързани със социалния статус и представянето на ученика по време на интервюто.

Стипендии, предлагани от „Младеж за разбирателство – България“, за учебната 2018/2019:

- Частична социална стипендия. От таксата за конкретната страна се приспадат от 3000 лв. до 5000 лв. Предлага се за всички страни с изключение на САЩ.

- Пълна социална стипендия (по изключение). Ученикът заплаща само 3000 лв., които покриват самолетния билет и предвидените в програмата семинари.

- Социална стипендия „Мария Беличева-Некер”. Ученикът заплаща само 3000 лв., които покриват самолетния билет и предвидените в програмата семинари.

Страни, за които се предлага стипендията: Бразилия, Венецуела, Естония, Индия, Китай, Литва, Мексико, Парагвай, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Уругвай, Чили, Чехия и Южна Африка.

Очакваме убедителна мотивация за избора на конкретна държава.

YFU България предлага консултации за събирането на необходимата сума чрез „Fundraising“ за годината на обмен.

Повече информация относно изискваните документи за кандидатстване ТУК 

Новини

Back To Top