ЕВРОПЕЙСКА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА (ЕОС) ЗА УЧЕНИЦИ

 26 януари  1700

ЕВРОПЕЙСКА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА (ЕОС) ЗА УЧЕНИЦИ

ЕОС се организира за първи път от Евростат и част от държавите - членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Състезанието се състои от два кръга: Национален и Европейски. Финалистите от Националния кръг във всяка държава ще могат да участват в Европейския кръг. Националният кръг ще се проведе на български език, а Европейският - на английски език.

Националният кръг ще се проведе през учебната 2017/2018 година, а Европейският - през май 2018 година.

Европейската олимпиада по статистика е предназначена за учениците от средното образование. Участниците ще бъдат разделени на две категории.

Участието е безплатно.

Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от един до трима ученици от едно и също училище и от една категория. Всеки отбор трябва да има учител ментор от същото училище, който да придружава и наблюдава работата на отбора. Няма ограничения относно броя на отборите от всяко училище, но всеки ученик може да участва само в един отбор и в една категория. Един ментор може да ръководи повече от един отбор.

Национален кръг:

Период на регистрация: до 26 януари 2018 година.

Европейски кръг:

Период на регистрация: от 9 до 13 април 2018 година.

Обявяване на победителите: 23 май 2018 година.

Награждаването ще се проведе в периода от 27 до 28 юни 2018 г. по време на Европейската конференция по качеството на официалната статистика 2018, гр. Краков, Полша.

Ако имате въпроси относно Европейската олимпиада по статистика, моля, свържете се с нас на адрес: competition@nsi.bg.

За повече информация, регламент и регистрация ТУК 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top