КРЪГЛА МАСА „ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ“

 24 ноември  1401

КРЪГЛА МАСА „ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ“

Български фонд за жените организира кръгла маса на тема „Превенция на насилието чрез образование“ на 27 ноември 2017 г. (понеделник) от 10.00 до 13.00 часа в „Червената зала“ на Център за култура и дебат „Червената къща“. Тя е заключителното събитие по проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“, чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“, финансиран от Министерство на правосъдието и отбелязва Международната кампания на ООН „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“ (25 ноември – 10 декември).

Статистиките сочат, че в България всяка четвърта жена е жертва на домашно насилие, а според доклад на фондация „Партньори – България“ от септември 2016 г. цифрата е още по-притеснителна – една от три жени търпи всекидневно насилие вкъщи. Това оставя тежък психологически отпечатък върху хилядите деца, свидетели на различни видове агресия в дома. Огромен е рискът те да приемат за нормално всекидневно случващото се насилие, защото не познават друга реалност, както и да пренесат агресията от вкъщи в училище.

В отговор на тези стряскащи статистики, през април 2016 г. България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) – фундаментален документ за справяне с проблема, който съдържа редица препоръки, мерки и конкретни действия. Именно образованието за повишаване на чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ е най-добрата, дългосрочна и устойчива превенция на насилието, според Конвенцията.

Целта на кръглата маса е да предостави платформа за конструктивна дискусия и да насърчи устойчивото партньорство между заинтересованите институции, които да споделят повече за своята работа за превенция на насилието в дома и агресията в училище.

Темата „Превенция на насилието чрез образование“ е в духа на тазгодишния призив на 16-дневната кампания срещу насилието, който гласи: „Заедно можем да спрем насилието, основано на пола, в образованието! (“Together We Can End GBV in Education!”). Основният фокус на кампанията тази година е за застъпничество, насочено към институционални, правни и политически промени, т.е. за създаване на ефективни закони и политики и работещи институции, които успешно да адресират и предотвратяват насилието, основано на пола, в образованието. Поканени за участие в кръглата маса са: Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката; Цецка Цачева, Министър на правосъдието; Мая Манолова, Омбудсман на Република България; Светлана Михайлова, учителка; Станимира Хаджимитова, джендър експерт и директор на фондация „Джендър проект в България“; Надежда Дерменджиева, директор на Български фонд за жените и модератор на кръглата маса.

 По време на събитието ще бъдат представени резултатите от проекта, насочен към превенция на насилието в училище и у дома, чрез повишаване на чувствителността към проблема при децата и педагозите, в рамките на който беше създадена пилотна учебна програма за всички степени на българското основно и средно образование и Наръчник в помощ на учителя за работа по темата „домашно насилие“. С нея бяха запознати близо 80 учители от областите София, Плевен и Стара Загора, които участваха в обученията на БФЖ за повишаване на чувствителността по проблемите на неравнопоставеността и насилието, основано на пола. За повече информация и предварителна регистрация за запазване на място в залата, моля свържете се с нас на office@bgfundforwomen.org  или на тел. 02/986 47 10.

Новини

Back To Top