През коя година Общото събрание на ООН обявява 9 юни за Международен ден на приятелството?

- 2005 г. , брой гласове: 2
- 1999 г. , брой гласове: 4
- 2000 г. , брой гласове: 0
- 2010 г. , брой гласове: 3
общ брой гласове: 9
Back To Top