От коя година честваме 21 февруари като Международен ден на майчиния език, обявен за такъв от Генералната конференция на ЮНЕСКО?

- 2016 г. , брой гласове: 0
- 2006 г. , брой гласове: 4
- 1999 г. , брой гласове: 5
- 2000 г. , брой гласове: 5
общ брой гласове: 14
Back To Top