КОЯ ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС ПОЕМА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС ОТ 1 ЯНУАРИ ДО 30 ЮНИ 2020 Г.?

Словения , брой гласове: 3
Гърция , брой гласове: 1
Португалия , брой гласове: 0
Германия , брой гласове: 3
Хърватия , брой гласове: 25
общ брой гласове: 32
Back To Top