ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОС НА ООН Е ОБЯВЕН 2 ОКТОМВРИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА НЕНАСИЛИЕТО?

1997 г. , брой гласове: 0
1987 г. , брой гласове: 1
2017 г. , брой гласове: 0
2007 г. , брой гласове: 1
общ брой гласове: 2
Back To Top