КОЯ ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС ОТ 1 ЮЛИ 2019 Г. ПОЕМА РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ РУМЪНИЯ?

- Холандия , брой гласове: 1
- Австрия , брой гласове: 3
- Германия , брой гласове: 2
- Финландия , брой гласове: 7
общ брой гласове: 13
Back To Top