ОТ КОЯ ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ НА 12 АВГУСТ ОФИЦИАЛНО ОТБЕЛЯЗВАМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА, ОБЯВЕН ОТ ООН ПРЕЗ 1999 Г.?

- 2000 , брой гласове: 2
- 2017 , брой гласове: 1
- 2006 , брой гласове: 5
- 2007 , брой гласове: 13
общ брой гласове: 21
Back To Top