През коя година, по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет приема решение 29 април да бъде Европейски ден на солидарността между поколенията?

2015 г. , брой гласове: 7
2007 г. , брой гласове: 2
1998 г. , брой гласове: 2
2008 г. , брой гласове: 5
общ брой гласове: 16

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година, по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет приема решение 29 април да бъде Европейски ден на солидарността между поколенията?
Back To Top