През коя година Общото събрание на ООН обявява 2 октомври за Международен ден на ненасилието?

2000 г. , брой гласове: 5
2005 г. , брой гласове: 1
1997 г. , брой гласове: 2
2007 г. , брой гласове: 2
общ брой гласове: 10
Back To Top