КОЯ ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС ПОЕМА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС ОТ 1 ЯНУАРИ ДО 30 ЮНИ 2019 Г.?

- Австрия , брой гласове: 1
- Германия , брой гласове: 1
- Естония , брой гласове: 0
- Румъния , брой гласове: 12
общ брой гласове: 14
Back To Top