През коя година ООН обявява 21 март за Международен ден срещу расовата дискриминация?

2000 г. , брой гласове: 6
2006 г. , брой гласове: 2
1986 г. , брой гласове: 8
1966 г. , брой гласове: 5
общ брой гласове: 21
Back To Top