ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА ПО РЕШЕНИЕ НА ОС НА ООН ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ОТБЕЛЯЗВА 20-ТИ ДЕКЕМВРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ЧОВЕШКА СОЛИДАРНОСТ?

-2000 г. , брой гласове: 0
-2016 г. , брой гласове: 0
-1996 г. , брой гласове: 0
-2006 г. , брой гласове: 3
общ брой гласове: 3
Back To Top