През коя година Общото събрание на ООН обявява 12 август за Международен ден на младежта, като препоръчва на този ден да бъдат организирани публични събития и инициативи?

2014 г. , брой гласове: 1
2000 г. , брой гласове: 3
2009 г. , брой гласове: 1
1999 г. , брой гласове: 6
общ брой гласове: 11
Back To Top