ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ НА ООН ПРОВЪЗГЛАСЯВА 21-И МАРТ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА РАСОВАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ?

2016 г. , брой гласове: 0
2006 г. , брой гласове: 1
1956 г. , брой гласове: 1
1966 г. , брой гласове: 7
общ брой гласове: 9
Back To Top