ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА НА 16-ТИ НОЕМВРИ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЮНЕСКО ПРИЕМАТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА?

- 2000 г. , брой гласове: 5
- 2015 г. , брой гласове: 1
- 2005 г. , брой гласове: 5
- 1995 г. , брой гласове: 12
общ брой гласове: 23
Back To Top