ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН ОБЯВЯВА 12 АВГУСТ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА, КАТО ПРЕПОРЪЧВА НА ТОЗИ ДЕН ДА БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ?

2014 г. , брой гласове: 1
2000 г. , брой гласове: 0
2009 г. , брой гласове: 1
1999 г. , брой гласове: 6
общ брой гласове: 8
Back To Top