КОЯ ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС ПОЕМА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС ОТ 1 ЯНУАРИ ДО 30 ЮНИ 2020 Г.?

Словения , брой гласове: 0
Гърция , брой гласове: 0
Португалия , брой гласове: 0
Германия , брой гласове: 2
Хърватия , брой гласове: 9
общ брой гласове: 11
Back To Top