Национални документи

ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2010-2020

НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ОБН., ДВ, БР. 68 ОТ 30.08.2016 Г.

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА на Република България за 2015 година

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011-2015)

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2017 ГОДИНА

ПРОЕКТ на НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

(ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ)

НАРЕДБА № 4 от 25 юли 2014 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година, по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет приема решение 29 април да бъде Европейски ден на солидарността между поколенията?
Back To Top