Национални документи

ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2010-2020

НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ОБН., ДВ, БР. 68 ОТ 30.08.2016 Г.

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА на Република България за 2015 година

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011-2015)

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2017 ГОДИНА 

ПРОЕКТ на НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

(ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ)

НАРЕДБА № 4 от 25 юли 2014 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 
Back To Top