Контакти

ДИРЕКЦИЯ "МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ"

youth.policy@mpes.government.bg

ПЕТЪР МЛАДЕНОВ

Началник на отдел "НЕМПИ" и отговарящ за дирекцията
02 9300 548

Peter.Mladenov@mpes.government.bg

 

ОТДЕЛ "НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ"

ОТДЕЛ "МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

Петър Младенов

началник отдел

02 9300 548

Peter.Mladenov@mpes.government.bg

Моника Янакиева

началник отдел

02 9300 579

Monika.Yanakieva@mpes.government.bg

Мира Дукова

държавен експерт

02 9300 826

Mira.Dukova@mpes.government.bg

Десислава Теодосиева

държавен експерт

Desislava.Teodosieva@mpes.government.bg

02 9300 515

Жени Атанасова

главен експерт

02 9300 576

jeni.atanasova@mpes.government.bg

Татяна Гешева

главен експерт

02 9300 564

tatyana.gesheva@mpes.government.bg

Веселина Георгиева

главен експерт

02 9300 515

veselina.Georgieva@mpes.government.bg

Гергана Рошманова

главен експерт

02 9300 678

gergana.dzhuglarska@mpes.government.bg

Евелина Стайкова

главен експерт

02 9300 839

Evelina.Staykova@mpes.government.bg

Диана Александрова

старши експерт

02 9300 576

Diana.Aleksandrova@mpes.government.bg

Констанца Каралеева

младши експерт

02 93 00 836

Konstantsa.Karaleeva@mpes.government.bg

Татяна Новакова

младши експерт

02 9300 576

Tatyana.Misheva@mpes.government.bg

Станислава Костова

старши експерт

02 9300 684

Stanislava.Kostova@mpes.government.bg                                                                                                                                                  

Мадлен Митева

старши експерт

02 9300 576

madlen.miteva@mpes.government.bg

 

 

Петя Стаменова

младши експерт

02 9300 579

Petya.Stamenova@mpes.government.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top