Контакти

ДИРЕКЦИЯ "МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ"

youth.policy@mpes.government.bg

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МП
02 9300 548

Milena.Andreeva@mpes.government.bg

 

ОТДЕЛ "НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ"

ОТДЕЛ "МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

Петър Младенов

началник отдел

02 9300 548

Peter.Mladenov@mpes.government.bg

Моника Янакиева

началник отдел

02 9300 579

Monika.Yanakieva@mpes.government.bg

Мира Дукова

държавен експерт

02 9300 826

Mira.Dukova@mpes.government.bg

Десислава Теодосиева

държавен експерт

Desislava.Teodosieva@mpes.government.bg

02 9300 515

Жени Атанасова

главен експерт

02 9300 576

jeni.atanasova@mpes.government.bg

Татяна Гешева

главен експерт

02 9300 564

tatyana.gesheva@mpes.government.bg

Веселина Георгиева

главен експерт

02 9300 515

veselina.Georgieva@mpes.government.bg

Гергана Рошманова

главен експерт

02 9300 678

gergana.dzhuglarska@mpes.government.bg

Евелина Стайкова

главен експерт

02 9300 839

Evelina.Staykova@mpes.government.bg

Диана Александрова

старши експерт

02 9300 576

Diana.Aleksandrova@mpes.government.bg

Констанца Каралеева

старши експерт

02 93 00 836

Konstantsa.Karaleeva@mpes.government.bg

Татяна Новакова

младши експерт

02 9300 576

Tatyana.Misheva@mpes.government.bg

Станислава Костова                                        

старши експерт

02 9300 684

Stanislava.Kostova@mpes.government.bg

Мадлен Митева

старши експерт

02 9300 576

madlen.miteva@mpes.government.bg

Любомир Дренски 

старши експерт           

02 9300 678 

Lubomir.Drenski@mpes.government.bg   

Петя Стаменова                                                           

младши експерт

02 9300 579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА Е ИЗБРАНА ДАТАТА 21 СЕПТЕМВРИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МИРА, ПОСВЕТЕН НА УКРЕПВАНЕТО НА ИДЕАЛИТЕ ЗА МИР И НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КУЛТУРА НА МИРА?

Видео

Вижте още
Back To Top