Контакти с дирекция „Младежки политики“

 

 

 

 

   ДИРЕКЦИЯ "МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ"

 

youth.policy@mpes.government.bg
 


Радостина Раданова

Директор
02 9300 548

Radostina.Radanova@mpes.government.bg


ОТДЕЛ "МЛАДЕЖКО  РАЗВИТИЕ"


ОТДЕЛ "МЛАДЕЖКА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ"


Ирена Тимчева

началник отдел

02 9300 714

Irena.Timcheva@mpes.government.bg

Пламен Георгиев

началник отдел

02 9300 564

Plamen.Georgiev@mpes.government.bg

 

Моника Янакиева-Енчева

държавен експерт

02 9300 579

Monika.Yanakieva@mpes.government.bg

 

Татяна Гешева

главен експерт

02 9300 836

Tatyana.Gesheva@mpes.government.bg

 

Надя Кузева

старши експерт

02 9300 678

Nadya.Kuzeva@mpes.government.bg

 

Евелина Стайкова

главен експерт

02 9300 836

Evelina.Staykova@mpes.government.bg

 

Мадлен Митева

младши експерт

02 9300 579

Madlen.Miteva@mpes.government.bg

 

Гергана Джугларска

старши експерт

02 9300 678

Gergana.Dzhuglarska@mpes.government.bg

 

Татяна Мишева

младши експерт

02 9300 579

Tatyana.Misheva@mpes.government.bg

 

Жени Атанасова

старши експерт

02 9300 678

Jeni.Atanasova@mpes.government.bg

 

Петър Младенов

младши експерт

02 9300 564

Peter.Mladenov@mpes.government.bg

 

Мая Славова

младши експерт

02 9300 564

Maya.Slavova@mpes.government.bg

 

Диана Александрова

младши експерт

02 9300 579

Diana.Aleksandrova@mpes.government.bg

 

Николай Спасов

младши експерт

02 9300 576

Nikolai.Spasov@mpes.government.bg

 

Back To Top