Контакти с дирекция „ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА“

 

 

 

 

   ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА"

 

youth.policy@mpes.government.bg
 


Радостина Раданова

Директор
02 9300 548

Radostina.Radanova@mpes.government.bg


ОТДЕЛ "МЛАДЕЖКО  РАЗВИТИЕ"


ОТДЕЛ "МЛАДЕЖКА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ"


Ирена Тимчева

началник отдел

02 9300 714

Irena.Timcheva@mpes.government.bg

Пламен Георгиев

началник отдел

02 9300 564

Plamen.Georgiev@mpes.government.bg

 

Моника Янакиева-Енчева

държавен експерт

02 9300 579

Monika.Yanakieva@mpes.government.bg

 

Татяна Гешева

главен експерт

02 9300 836

tatyana.gesheva@mpes.government.bg

 

Мадлен Митева

младши експерт

02 9300 579

madlen.miteva@mpes.government.bg

 

Евелина Стайкова

главен експерт

02 9300 836

Evelina.Staykova@mpes.government.bg

 

Татяна Мишева

младши експерт

02 9300 579

Tatyana.Misheva@mpes.government.bg

 

Гергана Джугларска

старши експерт

02 9300 678

gergana.dzhuglarska@mpes.government.bg

 

Петър Младенов

младши експерт

02 9300 564

Peter.Mladenov@mpes.government.bg

 

Жени Атанасова

старши експерт

02 9300 678

jemi.atanasova@mpes.government.bg

 

Диана Александрова

младши експерт

02 9300 579

Diana.Aleksandrova@mpes.government.bg

 

Мая Славова

младши експерт

02 9300 564

maya.slavova@mpes.government.bg

 

Николай Спасов

младши експерт

02 9300 564

Nikolai.Spasov@mpes.government.bg

 

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година, по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет приема решение 29 април да бъде Европейски ден на солидарността между поколенията?
Back To Top