„БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“ ОБЯВИ НАЧАЛОТО НА 3-ДНЕВЕН СЕМИНАР ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ РОДОПИТЕ

 16 ноември  404

„БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“ ОБЯВИ НАЧАЛОТО НА 3-ДНЕВЕН СЕМИНАР ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ РОДОПИТЕ

30 младежи от Родопите се включиха в 3-дневен семинар под мотото „Младите хора – новата вълна предприемачи на 21-ви век“. Те са селектирани чрез конкурс за есе на тема „Моята визия за професиите на бъдещето”. Инициативата ще се проведе между 15 и 17 ноември 2017 г. в София, като неин организатор е фондация „Българска памет“, а финансирането е по Национална програма за младежта (2016 – 2020), Министерство на младежта и спорта.

Семинарът е разделен на два интересни модула. По време на първия модул ще се проведе неформално обучение за придобиване на предприемачески компетентности. Във втория модул ще се осъществят срещи с реализирали се предприемачи, с цел да се насърчат и вдъхновят младите хора към развитие на собствени идеи и предприемаческо мислене, както и да получат полезна информация за предоставяни възможности за младежко предприемачество в България. С представителите на НПО сектора младежите ще научат за формите в съществуващи организации, т.нар. „вътрешно предприемачество“.

Организирайки този семинар, фондация „Българска памет“  цели да формира предприемаческо мислене у младежите и да подпомогне кариерната им ориентация чрез срещи с успели предприемачи. Идеята е участниците в семинара да придобият ключови компетентности, за създаването на самостоятелен StartUp бизнес или пък за проява на предприемчивост в рамките на вече съществуващи организации. Младежите ще развият своите „меки умения“, а именно уменията за презентиране, работа в екип и управление на време, които са необходими за пазара на труда.

След края на семинара ще бъде изготвен интересен, полезен и практически насочен „Наръчник за обучение по предприемачество“, който ще бъде свободно достъпен на уебсайта на фондация „Българска памет“ и изпратен на хартиен носител до всички заинтересовани страни.

Новини

Back To Top