СПОРТЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ В ДПЛУИ, ГР. БАНЯ

 27 октомври  447

СПОРТЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ В ДПЛУИ, ГР. БАНЯ

На 26.10.2017 г., „Асоциация за развитие на българския спорт“ организира спортни активности за живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Баня, Карлово. По време на спортната сесия, която се проведе в дома, бяха заснети и кадри за видео кампания, която има за цел да представи силата на спорта като интеграционен инструмент, както и възможностите за равно включване на всички социални групи. Спортните дейности бяха проведени съвместно със студентите от специалност „Адаптирана физическа активност и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“, като в тях се включиха и съмишленици от местната общност.

Проект „SpeeCh – Спортна психична общност” стартира на 01 януари 2017 г. и ще реализира разнородни активности в следващите 2 години. 
Основните му дейности са: 

• Създаването на 3 интегрирани спортни асоциации в Италия, Германия и България. Членове на асоциациите: пациенти с психични заболявания и младежи. Цел на асоциациите: да подпомагат социалното включване на пациенти с психични заболявания в обществото чрез спортни активности. 
• Публикация на наръчник „Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психични заболявания”. 
Партниращите организации ще бъдат част от Европейската мрежа за интегриран футбол, която бе създадена по предходен проект, финансиран от програма „Еразъм+”.

Във всяка от партньорските държави ще бъде проведена кампания за представяне на проекта и бъдещото създаване на спортни асоциации, чиито членове ще бъдат пациенти от психичните общности и младежи от местните общества. Ще бъде организирано и спортно събитие за 8 представители на целевата група, които ще вземат участие в международен спортен турнир в Берлин, Германия.
Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+” на Европейската комисия – Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори по проекта са Италия, България и Германия. Партньор от страна на България е „Асоциация за развитие на българския спорт“. 

За повече информация ТУК

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top