Обучение на тема “Права и отговорности на доброволци. Оценка и документиране на доброволчески труд“ на МИКЦ – Ямбол

 03 ноември  189

Обучение на тема “Права и отговорности на доброволци. Оценка и документиране на доброволчески труд“ на МИКЦ – Ямбол

Сдруж. "Ямболски младежки информационен центъ"

Екипът на МИКЦ - Ямбол с обучители Милена Гинчева и Нели Стефанова, проведе през месец октомври 2015 г. поредното от редица обучения на тема «Права и отговорности на доброволци.Оценка и документиране на доброволчески труд»

Участниците обмениха идеи и придобиха знания и умения. Обучението по проект„ Млад гражданин 4 ” – финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2011 – 2015), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) .

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

От коя година с резолюция на ООН се отбелязва 21-ви май за Ден на културното многообразие за диалог и развитие?

Видео

Вижте още
Back To Top