Проведе се тиймбилдинг

 18 октомври  264

Проведе се тиймбилдинг

Асоциация за устойчиво европейско развитие

На 17.10.2015 г. Сдружение "Асоциация за устойчиво европейско развитие" - Благоевград проведе еднодневен тиймбилдинг по изпълнение на Дейност 5 от проект "Младежката гражданска инициативност - фактор за социална справедливост и устойчиво европейско развитие", финансиран от Национална програма за младежта (2011 - 2015), подпрограма 2 "Национални младежки инициативи и кампании". Участие взеха над 20 младежи и представители на младежки организации. По време на тиймбилдинга се връчиха и сертификатите на младежите, които преминаха обучението по ключови теми по изпълнение на дейност 4 от проекта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top