ТРИ ИНИЦИАТИВИ ПО ПРОЕКТ „СТАРТ – МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ В ПАЗАРДЖИК

 17 октомври  296

ТРИ ИНИЦИАТИВИ ПО ПРОЕКТ „СТАРТ – МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ В ПАЗАРДЖИК

Във връзка с реализирането на дейностите по проект „Старт – младежко предприемачество“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик, през месец октомври 2017 ще се проведат 3 инициативи в три СОУ в гр. Пазарджик на тема „СТАРТ - Младежко предприемачество“:

  • 18.10.2017 г. от 12:30ч. в ЕГ „Бертолт Брехт“;
  • 25.10.2017г. от 12:30ч. в ПГ по Икономика и мениджмънт;
  • 27.10.2017г. от 12:30ч. в ПМГ „К. Величков“.

Младежките лидери по проекта ще представят презентация по темата и по този начин ще увеличат броя на младите хора с интерес към предприемачеството.

Целевата група на участниците са младежи на възраст от 15 до 29 години.

Трите инициативи се реализират по проект „Старт – младежко предприемачество“ на фондация „Ви Арт“ към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020).

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top