ОБУЧЕНИЕ НА МИКЦ - ЯМБОЛ

 11 октомври  347

ОБУЧЕНИЕ НА МИКЦ - ЯМБОЛ

Екипът на МИКЦ - Ямбол с обучители Калоян Калиманов и Лъчезар Лазаров, проведоха на 10 октомври 2017 г. в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии обучения на тема „Как да напишем CV и мотивационно писмо. Представяне на интервю за стаж на работа. Професионално ориентиране и кариерно развитие. Мотивация“.

Участниците обмениха идеи и придобиха знания. Обучението е по проект„ Млад гражданин 5”,  финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ).

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top