ОБУЧЕНИЕ „РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ“ НА МИКЦ  БЛАГОЕВГРАД

 05 октомври  153

ОБУЧЕНИЕ „РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ“ НА МИКЦ БЛАГОЕВГРАД

На 28.09.2017 г. екипът на „МИКЦ Благоевград-ефективен достъп до информация, услуги и обучения за младите хора“ проведе еднодневно обучение на тема „Развитие на лидерски умения“. Проектът е финансиран от Министерство на младежта и спорта по НПМ (2016 – 2020) и се реализира от водеща организация СНЦ „Балкани без граници” в партньорство с община Благоевград и СНЦ „Ръка за ръка”.

На обучението бяха изложени подходи за изграждане на добър лидер и как тези стратегии да бъдат прилагани в ежедневието чрез акцентиране върху важни лидерски качества като самоувереност, интелигентност, почтеност, способност за адаптация и други.

Обучението целеше изграждане на управленски умения на бъдещите лидери, които се стремят да пораждат вдъхновение и мотивация в екипа и ефективно реализиране на една обща цел. Анализираше как лидерите изваждат индивидуалните сили на отделните членове и ги превръщат в обединена сила на екипа, бяха разгледани предизвикателствата от воденето на екип и конкретните начини за справяне с възникващите проблеми, свързани с обединяване усилията на групата за реализирането на една обща кауза.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top