ВЪВ ВАРНА УЧРЕДИХА „МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”

 26 септември  220

ВЪВ ВАРНА УЧРЕДИХА „МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”

Студенти, докторанти и млади политолози от цяла България учредиха „Младежка асоциация по политически науки“ във Варна. В срещата взеха участие представители на „Студентски клуб на политолога“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, сдружение „Его Политико“ и „Студентска асоциация за изследване на международните отношения“ към Университета за национално и световно стопанство, „Работилница по феноменология на политика „ARS“ към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Нов Български университет и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и младежи от цялата страна, получили образование в областта на политическите науки.

Организацията си поставя за цел да работи за развитие на младите хора и активното им участие в обществения живот. Асоциацията си поставя за задача да предоставя безпристрастни анализи на обществото и да осъществява проучвания.

За председател на Асоциацията бе избран варненският политолог Сергей Петров. Той е бивш възпитаник на Великотърновския и Варненския свободен университет. В момента е експерт „Младежки политики и партньорства“ към сдружение „Варна – Европейска младежка столица“. Зам.-председатели на организацията са Христина Димитрова – председател на студентски клуб ЕгоПолитико и Саркис Саркасян – млад политолог, получил образованието си в сферата на политическите науки във Великотърновския университет.

Според думите на председателя на сдружението - Сергей Петров – новосформираната младежка политологична асоциация е с отворени врати както към младите хората, така и към структурен диалог със сходни регионални, национални и международни организации, в това число и всички отговорни фактори, които имат въздействие към българските младежките политики. 

Новини

Back To Top