СТАНИ ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ!

 21 септември  353

СТАНИ ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ!

Национална конференция за доброволчеството в България, чиито основни организатори са Национален младежки форум, Варна - Европейска младежка столица и Община Варна, ще се проведе в град Варна в дните от 5 до 8 октомври 2017 година!

Искаш да се срещнеш с други доброволци и да сложиш основите на безброй незабравими приятелства?

Интересуваш се от доброволчеството в България?

Доброволец си от няколко седмици? Или месеци? Или години?

Имаш интерес за обмяна на добри практики с други доброволци или среща с едни от най-впечатляващите доброволчески лидери и експерти в доброволчеството?

Желаеш да участваш в изготвянето на законопроект за доброволчеството в България?

ТОВА Е ТВОЕТО МЯСТО!

Стани част от Национална конференция за доброволчеството в България! Кандидатствай до 26 септември 2017 година, 23:59 часа, попълвайки по-долу намиращата се платформа. До 27 септември ще получиш имейл от организаторите с повече информация относно събитието!

За кандидатстване ТУК. 

„Светът се променя с доброта и воля!“

Целта на проекта е обединяване на доброволческите организации и доброволците на обща конференция, на която да се обменят добри практики от работата по проблемите на доброволчеството в България и унифициране на действията по решенията им.

Както на всички е известно, светът се променя по нашия пример, а доброволчеството най-добре описва перфектната промяна в заобикалящата ни Вселена – използвайки от една страна доброта, с която да бъде показано, че само така злото може да бъде победено, и воля, която има водеща роля в така или иначе дълго протичащата промяна.

Тук идва и въпросът за основните подцели, намиращи се в корените на този проект:

1) Застъпничество на концепциите за доброволчеството и съобразяване на спецификите на процесите, свързани с него в България;

2) Дефиниране на проблемите на доброволеца и предложения за решението им в хода на конференцията;

3) Допълване на вече съществуващите концепции за доброволческия труд и изграждането на платформите за подпомагане на дейността;

4) Предложения за решения на проблемите в комуникацията между заинтересованите страни, бизнеса, държавата и самите доброволци;

5) Допълване на концепциите в съществуващите нормативни документи, засягащи процесите на доброволческия труд в България, както и проекта     за Закон на доброволчеството;

6) Изграждането на дефиниции за връзката между доброволчески труд в общностите на локално, национално и международно ниво;

7) Изясняване на процесите на създаване на различни типове общности, занимаващи се с доброволен труд и трудностите, с които се изправят.

Включи се сега и бъди част от един незабравим уикенд!

За повече информация ТУК. 

Новини

Back To Top