ОБУЧЕНИЕ "ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН"

 14 септември  415

ОБУЧЕНИЕ "ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН"

В периода 01 - 03.09.2017 г. се проведе тридневно обучение в с. Огняново на тема "Европа в моя регион", в  което се включиха 25 младежи от сформираната целева група по проект Европа в моя регион”.

Проектът се реализира от Неформална младежка група ”Младите за  Кюстендил” в партньорство с читалище „Братство 1869” - гр. Кюстендил и е разработен по Национална програма за младежта (2016 – 2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, Тематична област: Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС, към Министерство на младежта и спорта.

Целта на обучението бе подобряване на знанията на младите хора за ЕС, Съвета на Европа и Председателството на Р. България на ЕС през 2018 г. и мобилизиране на участието на младите хора в процесите на изпълнение на Европейските политики.

Всички участници получиха учебни материали и сертификат за придобити знания и умения.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top