ПРОЖЕКЦИИ НА ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ОТ ОСЕМ ДЪРЖАВИ В МИКЦ КЪЩАТА НА АРХИТЕКТА

 13 септември  48

ПРОЖЕКЦИИ НА ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ОТ ОСЕМ ДЪРЖАВИ В МИКЦ КЪЩАТА НА АРХИТЕКТА

МИКЦ Къщата на Архитекта – Стара Загора, се присъединява към мрежата КинеДок. От 8 септември до края на годината жителите на града ще могат да посещават селектирани  прожекции на документални филми от осем държави.

Къщата на Архитекта, като познато алтернативно пространство за изкуство, кино, доброволчество и младежки инициативи, е едно от удобрените места за разпространение на кино представящо междукултурните различия и социални проблеми .

Прожекциите ще се провеждат в различните пространства в Къщата на Архитекта, всеки петък от 20 часа.

Програмата и информация за филмите на страницата в Fb: Къщата на Архитекта.

Проектът МИКЦ Къщата на Архитекта – Стара Загора, се реализира по Национална програма за младежта на Министерството  на младежта и спорта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top