Обучение: Как да действам, в какво и как да участвам? 3-4 октомври

 02 октомври  489

Обучение: Как да действам, в какво и как да участвам? 3-4 октомври

Сдружение „Виа Сивик“

В изпълнение на проект „ДА БЪДЕШ Е ДА ДЕЙСТВАШ! - активизиране на младежката инициативност“, финансиран по НПМ (2011 – 2015), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании към Министерство на младежта и спорта, ще се проведе първото от планираните събития.

Сдружение ВИА СИВИК в партньорство с Факултет по журналистика и масова комуникация към Софийски университет "Св. Климент Охридски" организираха обучителен семинар "Как да действам, в какво и как да участвам?", който се проведе на 3 и 4 октомври 2015 г. (събота и неделя), начало 9:30 ч. във ФЖМК (ул. "Московска"49), зала 16 (партер).

Обучението е за младежи, 16-29 години, за които е важно да заменят говоренето и пасивността с конкретни действия с цел промяна, за бъдещи журналисти и комуникатори, които искат да съдействат за активизиране на младежката инициативност.

Подробности за проекта четете на www.viacivic.org 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top