МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ ВИТАМИН С(ПОРТ) СТАРТИРА В СОФИЯ

 31 юли  142

МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ ВИТАМИН С(ПОРТ) СТАРТИРА В СОФИЯ

"ВИТАМИН С” е обучителен курс, който ще подчертае важността на спорта като част от нашето ежедневие, ползите от физическата активност, здравословния начин на живот и активността. Всички тези теми ще бъдат разглеждани от гледна точка на опитни младежки работници, които работят всекидневно с млади хора и които ще обсъдят и обменят опит как да мотивират младежите да бъдат по-активни с акцент на тяхната повишена работоспособност и способност за учене, ако се движат.

Обучителния курс се организира от „Асоциация за развитие на българския спорт“ и ще се проведе в периода 01 - 09 август 2017 в София, България, с продължителност 7 работни дни. Държавите, които са включени в този проект, са: България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Йордания, като всяка от държавите ще има по 4 участници или общо 37 души.

Целева група са младежки работници, спортни треньори, социални работници, младежки лидери с опит в сферата на спорта.

Целите на обучението са:

- Повишаване на знанията и натрупване на нови умения за популяризиране на спорта и физическата активност сред младите хора.
- Изясняване на предизвикателствата пред спорта и здравословния начин на живот на европейските граждани.
- Промотиране на спорта като инструмент за обучение и силата му като обединителен инструмент.
- Създаване на мрежа от професионалисти, които работят с млади хора и променят техните реалности чрез насърчаване на физическата активност и здравословния начин на живот.

По време на дейностите ще бъде използвана приоритетно методологията „Обучение чрез спорт“, която дава иновативни решения на образователните процеси в интерактивна и иновативна среда, използвайки спорта като инструмент за обучение.

Проект “Витамин С“ е съфинансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 1 - „Мобилност на младежки работници”.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

От коя година с резолюция на ООН се отбелязва 21-ви май за Ден на културното многообразие за диалог и развитие?

Видео

Вижте още
Back To Top