Проведена встъпителна пресконференция

 27 септември  481

Проведена встъпителна пресконференция

Асоциация за устойчиво европейско развитие

Сдружение „Асоциация за устойчиво европейско развитие“ – Благоевград, изпълнява проект: „Младежката гражданска инициативност  - фактор за социална справедливост и устойчиво европейско развитие, финансиран от Министерство на младежта и спорта, чрез Национална програма за младежта 2011 – 2015 г., Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании“. По изпълнение на Дейност 2 от проекта се проведе встъпителна пресконференция на 26.09.2015 г. от 11.00 часа, в залата на хотел „Феникс“ на адрес: град Благоевград, ул. Тодор Александров №78. Участваха 19 човека от целевата група по проекта.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top