КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА ТЕМА „ДРУГИЯТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ”

 10 август  159

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА ТЕМА „ДРУГИЯТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ”

Център за развитие на човешките ресурси и информационен център „Европа Директно” – София, организират конкурс за ученическа разработка на тема „Другият през моите очи”. Авторите трябва да са ученици на възраст от 12 до 18 години.

 Конкурсът е насочен към училищата, работещи по европейски проекти и европейски тематики, и акцентира върху следните теми:

  • Насърчаване на толерантността, разбирателството и разнообразието;
  • Придобиване на социални, граждански и междукултурни умения чрез насърчаване на демократичните ценности и основните права, социалното приобщаване и недискриминацията;
  • Успешно преодоляване на образователните различия;
  • Насърчаване на междукултурния диалог;
  • Равно третиране на децата и младежите с по-малко възможности и приобщаване на децата със специални образователни потребности.

Конкурсът е в отговор на съвременните предизвикателства в Европейския съюз и има за цел да се даде възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за приобщаването, толерантността и приемането на различието, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема.

Ще бъдат отличени 8 ученически разработки на различни училища. Всяко наградено училище ще има възможността да излъчи отбор от 4 ученици и 1 преподавател, които да вземат участие в тридневен ученически творчески лагер, включващ обучителни дейности за изграждане на граждански и личностни умения. Лагерът ще се проведе през месец септември 2017 година.

Материалите за конкурса изпращайте на e-mail адресите еtwinning@hrdc.bg  и direct@europe.bg.

Краен срок – 10 август 2017 година.

 Повече за условията на конкурса ТУК 

Информация от ТУК 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година ЮНЕСКО обявява 16 ноември за Международен ден на толерантността и приема Декларация за принципите на толерантността - уважение, приемане на многообразието от култури, на всички форми на самоизява и проява на човешката индивидуалност?
Back To Top