„ЛЯТО, ЗДРАВЕЙ!” ИЛИ ДА ПОДАРИШ УСМИВКИ

 27 юни  214

„ЛЯТО, ЗДРАВЕЙ!” ИЛИ ДА ПОДАРИШ УСМИВКИ

Втора година доброволците от сдружение „Екомисия 21 век” поддържат приятелски отношения с децата от всички центрове за настаняване от семеен тип на територията на град Ловеч.

Да изпратят учебната година и посрещнат лятото, днес,  на поляната край езерото в парк Стратеш,  се събраха деца от центровете и доброволци на сдружението.

Весела глъчка и смях огласиха парка, защото между децата нямаше прегради. Те играха различни адаптирани игри за запознанство, рисуваха си личицата, лудуваха с топки, търсиха скрити съкровища.

Всички си обещаха този излет да не е последен, защото лятото е дълго!

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top