МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР "КЪЩАТА НА АРХИТЕКТА"

 19 юни  304

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР "КЪЩАТА НА АРХИТЕКТА"

Младежки информационно - консултантски център "Къщата на Архитекта", включи младежки групи в обучение на тема" Лидерство и работа в екип, социална комуникация и презентационни техники". Младежи от различни общности, възраст и етнически различия чрез ролеви игри и интересни тренинг обучения успяха да изградят екип за работа, придобиха знания и умения свързани с представени презентационни техники от водещия  Николай Жилков, социален психолог и преподавател в Тракийски университет в град Стара Загора.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top