КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

 29 май  499

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

Младежка банка София  търси млади хора с идеи, които да подкрепи – млади филантропи до 25 г., които развиват дарителството в подкрепа на младежки каузи, обявява конкурс за финансиране на младежки проекти (от младежи – за младежи) на неформални групи.

Младежка банка София, подкрепя каузи в следните сфери:

  • Спортна активност за здраве: инициативи насочени насочени към повишаването на спортната и физическа активност, възпитание на здравословен начин на живот сред младите хора.
  • Поле за изява на млади хора: в подкрепа на младежки събития с културен, образователен, забавен или състезателен характер, които да дават възможност за развитие на талантите на младите хора.
  • Подобряване на градския облик и околната среда: инициативи за подобряване на градската среда и развитие на екологични навици и култура сред младите хора. Те могат да включват образователни или друг вид събития, които поставят фокуса върху природата в жилищната среда.

Програмата е отворена за всички млади хора на възраст от 14 до 25 г. от Столична община. Могат да кандидатстват младежки организации или неформални групи, като изрично условие е идеите да са инициирани и изпълнявани от младежи (14 - 25 г.).

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнен формуляр за кандидатстване на електронен адрес: sofia@youthbankbulgaria.org  в срок до 15 юни 2017 г. Формулярът за кандидатстване, както и насоки към кандидатите са приложени в документите по-долу.

Младежка банка София е част от мрежата Младежки банки, които Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепя от 2012 г. насам. В момента у нас има 14 Младежки банки в 14 български града. Чрез програма Младежка банка, Фондация „Работилница за граждански инициативи" обучава младежки лидери в създаване и управление на дарителски програми „от младежи за младежи“. Младежките банки са екипи от млади хора на възраст между 16 и 25, които набират дарения, организират конкурси за финансиране и отпускат грантове за младежки проекти. Макар и малки като стойност, грантовете от младежките банки създават пространство за изява на таланти, подкрепят уязвими групи и развиват младежките общности.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Формуляр за кандидатстване  

Насоки за кандидатстване 

За повече информация ТУК

 

Новини

Back To Top