МЛАДЕЖКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР В БЛАГОЕВГРАД

 25 април  354

МЛАДЕЖКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР В БЛАГОЕВГРАД

На 30.03.2017 г. се проведе Младежки футболен турнир, организиран от "МИКЦ Благоевград-ефективен достъп до информация, услуги и обучения за младите хора".

Проектът е финансиран от Министерство на младежта и спорта по НПМ 2016 – 2020 г. и се реализира от водеща организация СНЦ „Балкани без граници” в партньорство с Община Благоевград и СНЦ „Ръка за ръка” за период от 12 месеца от 01.01. 2017 г.

Младежкият футболен турнир бе иницииран по повод Световните дни за младежка активност и неговата основна цел бе повишаване на спортната активност на младежите чрез групови занимания.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top