СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА МЛАДЕЖКИТЕ НАВИЦИ НА ЖИВОТ, ИНТЕРЕСИТЕ И ЖИТЕЙСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ В ЯМБОЛ

 21 април  182

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА МЛАДЕЖКИТЕ НАВИЦИ НА ЖИВОТ, ИНТЕРЕСИТЕ И ЖИТЕЙСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ В ЯМБОЛ

Младежки информационно-консултантски център - област Ямбол, проведе  на 20 април 2017 г. дискусия на тема ”Младежта - начин на живот” по проект „Млад гражданин - 5”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), с участието представители на НПО, медии и млади хора от Ямболска област.

На дискусията бяха представени резултатите от социологическо проучване, проведено от „Бюро за информация, маркетинг и анализи” (БИМА) – Ямбол,  поръчано  от МИКЦ - Ямбол, което  изследва младежките навици на живот, интересите и житейски приоритети. 

В периода  15 февруари -  10 март 2017 г. бяха анкетирани 640 млади хора от  Ямболска област на възраст от 15 до 29 годишна възраст, които учат и работят в най-големите селища на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.

Анализът на данните сочи, че основната част от анкетираните виждат своето близко бъдеще в извършването на трудова дейност – 46.20% са заявили, че ще търсят работа, друга съществена част ще продължат образованието си – 29.5% , а останалите 24.3% от изследваните младежи  заявяват своята готовност да създадат семейство и да се грижат за деца в близко бъдеще.

Очертават се следни положителни черти на младата генерация:

- Почти всички или по-точно 93% от младите хора ползват компютър;

- много обичат да слушат музика и 65% правят това редовно; 

- 87.7% от тях обичат да гледат филми;

- 56.1% не пият концентриран алкохол;

- 53.9% не пушат цигари;

- 46.2% спортуват активно.

Негативните характеристики на младото поколение са:

- 43.9% от хората до 29 години пият алкохол;

- 55.9% от тях не са чели художествена литература последните 6 м.;

- 53.8% не спортуват активно;

- 66.9% не са ходили на театър през последната година;

- 45.8% пушат цигари.

Обществена активност на младите хора:

-35.60% се интересуват от общите проблеми в града/ селото;

- 38.10% донякъде се вълнуват от тях;

- 26.30% не се занимават с друго освен с личните проблеми;

- 10.00% от анкетираните участват в дейностите на НПО;

- 30.20% проявяват желание за участие в проекти и младежки събития.

Любим спорт, които упражняват младите хора от Ямболска област:

- Фитнес - 10.2%;

-  Футбол - 9.5%;        

-  Тенис - 3.9%;           

-  Баскетбол - 3.4%;           

- Лека атлетика -  2.5%; 

- Конна езда - 1.9%;             

- Волейбол - 1.9%;    

- Бокс - 1.6%;              

- Народни танци - 1.6%.      

В своите изказвания Илияна Димитрова от КНСБ и Диана Бончева – от НЧ”Умение 2003” подчертаха изключителното значение на това изследване за развитието на НПО- сектора в Ямболска област и съобразяване на проектните дейности с интересите на младите хора, за формиране на ценностна система у подрастващите и за тяхното успешно бъдеще. Ангел Николов изрази свое мнение, че учениците имат повече възможности да участват в европейски проекти в сравнение с работещите млади хора, които са пръснати в различни предприятия и са малко такива организации като МИКЦ – Ямбол, които работят с тази група младежи.

По темата бяха  изразени и други интересни становища, бе споделен успешен опит и бяха зададени въпроси към анкетьорите и МИКЦ-а от представителите на  Европейски информационен център, НЧ ”УМЕНИЕ 2003”, Студия по изкуствата „Белканто”, МИКЦ - Ямбол, Независим съюз на потребителите и др. организации.   

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ОТБЕЛЯЗВАМЕ 4 ЮНИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА - ЖЕРТВИ НА АГРЕСИЯТА?

Видео

Вижте още
Back To Top