СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА МЛАДЕЖКИТЕ НАВИЦИ НА ЖИВОТ, ИНТЕРЕСИТЕ И ЖИТЕЙСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ В ЯМБОЛ

 21 април  13

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА МЛАДЕЖКИТЕ НАВИЦИ НА ЖИВОТ, ИНТЕРЕСИТЕ И ЖИТЕЙСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ В ЯМБОЛ

Младежки информационно-консултантски център - област Ямбол, проведе  на 20 април 2017 г. дискусия на тема ”Младежта - начин на живот” по проект „Млад гражданин - 5”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), с участието представители на НПО, медии и млади хора от Ямболска област.

На дискусията бяха представени резултатите от социологическо проучване, проведено от „Бюро за информация, маркетинг и анализи” (БИМА) – Ямбол,  поръчано  от МИКЦ - Ямбол, което  изследва младежките навици на живот, интересите и житейски приоритети. 

В периода  15 февруари -  10 март 2017 г. бяха анкетирани 640 млади хора от  Ямболска област на възраст от 15 до 29 годишна възраст, които учат и работят в най-големите селища на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.

Анализът на данните сочи, че основната част от анкетираните виждат своето близко бъдеще в извършването на трудова дейност – 46.20% са заявили, че ще търсят работа, друга съществена част ще продължат образованието си – 29.5% , а останалите 24.3% от изследваните младежи  заявяват своята готовност да създадат семейство и да се грижат за деца в близко бъдеще.

Очертават се следни положителни черти на младата генерация:

- Почти всички или по-точно 93% от младите хора ползват компютър;

- много обичат да слушат музика и 65% правят това редовно; 

- 87.7% от тях обичат да гледат филми;

- 56.1% не пият концентриран алкохол;

- 53.9% не пушат цигари;

- 46.2% спортуват активно.

Негативните характеристики на младото поколение са:

- 43.9% от хората до 29 години пият алкохол;

- 55.9% от тях не са чели художествена литература последните 6 м.;

- 53.8% не спортуват активно;

- 66.9% не са ходили на театър през последната година;

- 45.8% пушат цигари.

Обществена активност на младите хора:

-35.60% се интересуват от общите проблеми в града/ селото;

- 38.10% донякъде се вълнуват от тях;

- 26.30% не се занимават с друго освен с личните проблеми;

- 10.00% от анкетираните участват в дейностите на НПО;

- 30.20% проявяват желание за участие в проекти и младежки събития.

Любим спорт, които упражняват младите хора от Ямболска област:

- Фитнес - 10.2%;

-  Футбол - 9.5%;        

-  Тенис - 3.9%;           

-  Баскетбол - 3.4%;           

- Лека атлетика -  2.5%; 

- Конна езда - 1.9%;             

- Волейбол - 1.9%;    

- Бокс - 1.6%;              

- Народни танци - 1.6%.      

В своите изказвания Илияна Димитрова от КНСБ и Диана Бончева – от НЧ”Умение 2003” подчертаха изключителното значение на това изследване за развитието на НПО- сектора в Ямболска област и съобразяване на проектните дейности с интересите на младите хора, за формиране на ценностна система у подрастващите и за тяхното успешно бъдеще. Ангел Николов изрази свое мнение, че учениците имат повече възможности да участват в европейски проекти в сравнение с работещите млади хора, които са пръснати в различни предприятия и са малко такива организации като МИКЦ – Ямбол, които работят с тази група младежи.

По темата бяха  изразени и други интересни становища, бе споделен успешен опит и бяха зададени въпроси към анкетьорите и МИКЦ-а от представителите на  Европейски информационен център, НЧ ”УМЕНИЕ 2003”, Студия по изкуствата „Белканто”, МИКЦ - Ямбол, Независим съюз на потребителите и др. организации.   

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година, по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет приема решение 29 април да бъде Европейски ден на солидарността между поколенията?
Back To Top