ДИСКУСИЯ „МЛАДЕЖТА – НАЧИН НА ЖИВОТ”  В ЯМБОЛ

 19 април  148

ДИСКУСИЯ „МЛАДЕЖТА – НАЧИН НА ЖИВОТ” В ЯМБОЛ

На 20 април 2017 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в залата на ул.“Търговска” № 2, ет.1, МИКЦ- Ямбол организира дискусия „Младежта – начин на живот”.

Събитието е по проект „Млад гражданин - 5”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016– 2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ), с участието на представители на НПО и млади хора от Ямболска област.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top