ЦРЧР С НОВИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕРАЗЪМ+

 26 април  1285

ЦРЧР С НОВИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕРАЗЪМ+

Центърът за развитие на човешките ресурси публикува следните национални покани за кандидатстване:

  1. Националната покана за кандидатстване по КД3, Структурен диалог, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 26 април 2017 г., 13:00 часа българско време.

За повече информация ТУК

  1.  Националната покана за кандидатстване по КД 1 „Мобилност”, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 26 април 2017 г., 13:00 часа българско време.

За повече информация ТУК

  1.  Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“, сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 26 април 2017 г., 13:00 часа българско време.  Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ - 04 октомври 2017 г.

За повече информация ТУК

Събития

Back To Top