ЦРЧР С НОВИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕРАЗЪМ+

 26 април  224

ЦРЧР С НОВИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕРАЗЪМ+

Центърът за развитие на човешките ресурси публикува следните национални покани за кандидатстване:

  1. Националната покана за кандидатстване по КД3, Структурен диалог, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 26 април 2017 г., 13:00 часа българско време.

За повече информация ТУК

  1.  Националната покана за кандидатстване по КД 1 „Мобилност”, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 26 април 2017 г., 13:00 часа българско време.

За повече информация ТУК

  1.  Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“, сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 26 април 2017 г., 13:00 часа българско време.  Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ - 04 октомври 2017 г.

За повече информация ТУК

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година, по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет приема решение 29 април да бъде Европейски ден на солидарността между поколенията?
Back To Top