ДА УПРАВЛЯВАШ ФИНАНСИТЕ СИ, Е КЛЮЧ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ВСЕКИ МЛАД ЧОВЕК

 20 март  316

ДА УПРАВЛЯВАШ ФИНАНСИТЕ СИ, Е КЛЮЧ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ВСЕКИ МЛАД ЧОВЕК

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ В БУРГАС ПРЕДОСТАВИ ЗНАНИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ НА МЛАДЕЖИ

В препълнената зала на централния офис на Национално Сдружение „Младежки Глас” се реализира поредното безплатно обучение на тема „Инвестиране и лични финанси“. Младежите участваха в тестова игра за обогатяване на уменията по разпознаване на финансовите средства.
„Планирането и управлението на личните финанси са ключов фактор за просперитета на човек. ,,Дайте ми пари, акъл неща“ е известна българска приказка. Но как ще управлява човек значителна сума, ако не може да управлява 500 лв.

В България има 45 милиарда лева в банкови депозити. Българите губят 400 млн. лв. потенциални доходи, ако държат спестяванията си само в банките. Необходима е диверсификация и дългосрочните спестявания да бъдат пренасочени към други финансови инструменти, които се използват масово в западния свят, като взаимни фондове, доброволни пенсионни фондове, инвестиционни застраховки. Важно е да се знаят както предимствата, така и недостатъците на посочените инструменти. Съветът е преди  младежите да направят инвестиция, да проучат добре различните инструменти, да не слагат веднага парите в депозит, просто защото всички така правят.

Обучението се провежда по проект  „Младежки Информационно-Консултативен Център /МИКЦ/ - Гласът на младите“, финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта.

От младежкия екип на сдружението споделят, че безплатните събития продължават. Следете официалната страница на сдружението.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top