КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КЛОНОВЕТЕ НА ДП БГЦПО

 20 март  53

КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КЛОНОВЕТЕ НА ДП БГЦПО

Започват курсовете за обучение в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) в градовете Плевен, Пазарджик, Стара Загора, Смолян и Царево.

Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище София и с клонове – териториални поделения, броят и седалищата на които се определят от Министъра на труда и социалната политика.

На този етап ДП БГЦПО има клонове в градовете: Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево, и Смолян.

Основният предмет на дейност на ДП БГЦПО е осъществяване на обучения за придобиване на професионална квалификация на лица, навършили 16 години, обучения за придобиване на ключови компетентности и професионално ориентиране.

ДП БГЦПО е лицензиран от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение /НАПОО/ за организиране и провеждане на квалификационни курсове.

График на курсовете в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година, по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет приема решение 29 април да бъде Европейски ден на солидарността между поколенията?
Back To Top