ОБУЧЕНИЕ „ХРАНЕНЕ И ИМУНИТЕТ - ВРАГОВЕ ИЛИ ПРИЯТЕЛИ“  В БЛАГОЕВГРАД

 14 март  51

ОБУЧЕНИЕ „ХРАНЕНЕ И ИМУНИТЕТ - ВРАГОВЕ ИЛИ ПРИЯТЕЛИ“ В БЛАГОЕВГРАД

На 11.03.2017 г. се проведе обучение на тема „Хранене и имунитет-врагове или приятели“, организирано от екипа на проект „МИКЦ Благоевград – ефективен достъп до информация, услуги и обучения за младите хора”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по НПМ (2016 – 2020), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ). Проектът се реализира от водеща организация СНЦ „Балкани без граници” в партньорство с община Благоевград и СНЦ „Ръка за ръка”.

Обучението имаше за цел да запознае участниците с понятието „имунитет” и на кои процеси в организма той пряко въздейства. Дискутираха се взаимосвързаността на имунитета и здравословното хранене, естествените имуностимулатори, въздействието на веществата, водещи до зависимости върху имунната система, начините за подобряване на общото здравословно състояние посредством храни, действащи благоприятно на имунитета.

Обучителният семинар беше еднодневен с обща продължителност 5 астрономически часа и се проведе в с.Кочан, община Сатовча.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година, по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет приема решение 29 април да бъде Европейски ден на солидарността между поколенията?
Back To Top