„КОВАЧНИЦАТА ЗА МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ“ СТАВА ПОСТОЯННА ФОРМА КЪМ ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ-2003“

 28 февруари  406

„КОВАЧНИЦАТА ЗА МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ“ СТАВА ПОСТОЯННА ФОРМА КЪМ ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ-2003“

Доброволчеството не само създава удовлетворение, че помагаш, но и те учи, че не трябва да се оплакваш от дребните житейски проблеми.

Това беше изводът на новите доброволци  по проект „Ковачница за младежка активност“ към читалище „Умение-2003“, след посещението им в Защитеното жилище в село Малко Шарково преди Сирни Заговезни.

Идеята да доставят малко радост на болните жени за Баба Марта, се роди от самите млади хора по време на обучението им в Националния учебен център на БЧК, без дори да подозират какви майсторки са обитателките на Защитеното жилище. Заедно с младежите те изработиха кукли Баба Марта и около 200 мартеници, които ще подарят за Първомартенския празник на всички жени в Дома, в това число и на персонала, и гостите.

„Задължително ще се върнем при тези жени отново“ - зарекоха се младите доброволци на заключителната пресконференция по проект „Ковачница за младежка активност“ на 28 февруари 2017 г.

Над 70 млади хора от областта са участниците в проведените информационни срещи по проект „Ковачница за младежка активност“. 17 от тях са включиха в двудневното обучение в Националния учебен център към БЧК в село Лозен. Освен удостоверения за завършени обучения по първа долекарска помощ на работното място и реакция при бедствия и аварии от НУЦ на БЧК, те получиха и първите в ямболска област Доброволчески книжки, които бяха издадени от читалище „Умение-2003“ в рамките на проекта. В момента доброволците към „Ковачницата“ са вече 23-ма.

„Целта ни по този проект беше основно да „заразим“ с доброволчеството повече хора. Изводът ни от проведените информационни срещи е, че младите наистина не са безразлични към случващото се около тях, но тези, които имат желание да се включват в доброволчески дейности, са най-вече младежите в неравностойно положение“ - каза ръководителката на проект „Ковачница за младежка активност“ Дияна Бончева на пресконференцията.

Инициативата на младежките клубове „Доброволческа работилница за идеи и изкуство“ и „БМЧК Умение“ към читалище „Умение-2003“ се реализира през периода 1 декември 2016 – 28 февруари 2017 г.  с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта. Проектът приключи, но дейността на „Ковачницата“ продължава.

Следващата инициатива на доброволците е планирана за 11 март 2017 г. и е посветена на Световния ден на потребителя. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top