МИКЦ-ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ

 24 февруари  141

МИКЦ-ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ

На 22.02.2017 г. в ПГЛПЕХТ (Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии) - Ямбол, се проведе обучение „Ефективно общуване с институции и органи на управление”. Младите хора обмениха идеи и придобиха знания и умения.

Обучението е организирано от Младежки информационно-консултантски център – Ямбол по проект „Млад гражданин 5”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ).

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top