ОБУЧЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ” ЗА МЛАДЕЖИ

 23 февруари  519

ОБУЧЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ” ЗА МЛАДЕЖИ

На 18. и 19.02.2017 г. се проведе обучение на тема „Професионално ориентиране и кариерно развитие”, организирано от екипа на проект „МИКЦ Благоевград – ефективен достъп до информация, услуги и обучения за младите хора”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016 – 2020). Проектът се реализира от водеща организация СНЦ „Балкани без граници” в партньорство с община Благоевград и СНЦ „Ръка за ръка”.

Основната цел на обучението беше повишаване информираността на участниците за пазара на труда и мотивация за кариерно развитие. Участниците се запознаха със стъпките за избор на професия и планиране на трудовата кариера. Обучаваните придобиха умения за писане на CV и мотивационно писмо, за успешно представяне на интервю за работа или стаж, бяха им представени често допусканите грешки.

На всички беше предоставена възможност да определят своите предпочитания, сферата, в която искат да се развиват, да планират подготовката си за желаната професия. Участниците получиха информация за пазара на труда и изискванията на работодателите. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top