ДОБРОВОЛЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ – МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО В СПОРТА

 20 февруари  741

ДОБРОВОЛЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ – МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО В СПОРТА

На 18 февруари 2017 г. Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение на 50 младежи в основите на доброволческата дейност, добрите практики за доброволчество по света, практически насоки за сигурност и безопасност и признаване на натрупаните знания и умения. Практическото приложение на натрупаните знания ще се осъществи чрез организиране на детски спортен празник на 19 февруари 2017 г. Обучението бе реализирано чрез неформални методи на обучение – ролеви игри, обмяна на опит (връстници обучават връстници), методологията „Обучение чрез спорт”. Младите хора, участващи в проекта, приеха ролята на посланици на добри практики и бяха овластени да защитават гражданска позиция по темата за доброволчеството в спорта. Ще бъде осъществена и информационна кампания сред младежи и студенти за ползите от доброволческата дейност. Обучението е по проект „Младежко доброволчество в спорта“, финансиран от Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

По време на дискусиите, младите хора, които взеха участие в събитието, изразиха своята позиция за необходимостта от Закон за доброволческата дейност, който да легитимира знанията и уменията, натрупани по време на доброволческа дейност. Сподели се, че има нужда от държавен орган, който да подпомага този тип дейности, регистър на доброволците, който да отразява знанията и уменията, които младежите придобиват при доброволчество, препоръчителна застраховка за доброволците, която да покрива рисковете по време на дейностите, създаване на все повече национални инструменти за промотиране и задължителна доброволческа дейност в образователната система.

АРБС работи целенасочено за развитие и популяризиране на доброволчеството в сферата на спорта в България, като през годините е реализирала голям брой кампании и инициативи по темата. Създаден е „Наръчник на младия доброволец в спорта”, разработвани са множество програми за доброволческа дейност в спортни организации, както и онлайн база данни с доброволци – „Бъди доброволец!“, в която са включени хора от цялата страна, като е посочена и възможността им да се присъединят към доброволчески проекти в спорта, техния опит и лични умения. Към настоящия момент са регистрирани над 170 доброволци.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top