БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ НА МЛАДЕЖИ ПРЕДЛАГАТ ВЪВ ВАРНА

 14 февруари  580

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ НА МЛАДЕЖИ ПРЕДЛАГАТ ВЪВ ВАРНА

Младежки информационно-консултантски център – Варна (МИКЦ Варна) и през месец февруари 2017 г.  продължава активно своята дейност. Екипът на младежкия център обявява официално приемните дни на своите консултанти.

Всеки вторник и сряда след 14:30 ч. на разположение на младите хора е психолог, който провежда групови и индивидуални консултации на теми, свързани с постигане на поведенческа промяна и повишаване на личната ефективност, разкривайки вътрешния потенциал, както и подпомагане за разбиране от страна на младите хора на собствените личностни характеристики и взимане на решение в кризисна ситуация.

Всеки четвъртък след 14:30 ч. е отделено време за консултации по темите личностно и кариерно развитие, младежко и социално предприемачество, реализиране на бизнес идея и стартиране на бизнес.

МИКЦ Варна предлага и консултации, свързани с доброволчество, реализиране на младежки инициативи и кампании, разработване и управление на проекти, гражданско образование. До момента това са едни от най-търсените теми от младите хора. За първи път също ще има и консултации, насочени към младежките организации и тяхното популяризиране  на теми, свързани с разпространението на младежка информация и представянето на младежките дейности пред обществото и медиите. Те се провеждат във вторник, сряда и четвъртък след 14:30 ч.

Всички консултации се реализират на територията на младежкия център, който се намира в сградата на читалище „Отец Паисий“ (ул. „Братя Бъкстон“ 12А). Консултациите са безплатни за младите хора на възраст до 35 години. Екипът на МИКЦ Варна предлага също и консултации извън посочените дни и часове, по заявка на e-mail: midc@mail.bg. По предварителна заявка ще бъдат и предлагани консултации по темите за работа с младежи в неравностойно социално положение и младежи от малцинствени групи. За тези теми можете да се свържете с нас на горепосочения e-mail.

През месец февруари и март ще стартират и изнесени инициативи и обучения. За тях можете да следите официалния facebook профил на организацията.  

За контакти: Младежки информационно-консултантски център Варна, Варна, ул. „Братя Бъкстон“ 12А (читалище „Отец Паисий“),e-mail: midc@mail.bg.

Ивайло Чебаев – консултант „Информационни услуги“, e-mail: ivaylo@chebaev.com, телефон: 0883 388 211;  Боян Боянов – ръководител на проект „МИКЦ – Варна“, e-mail: boyanoff@abv.bg,  телефон: 0898 445 870.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top