МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ И РИСУНКА, ПОСВЕТЕН НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА – 22 МАРТ

 16 март  1829

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ И РИСУНКА, ПОСВЕТЕН НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА – 22 МАРТ

Общински младежки дом – Русе и В И К   ООД  – Русе организират Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март.

Целта на конкурса е от една страна да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга да осмисли значението на водата в и за живота на Планетата. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства върху темата, която тази година е посветена на работните места.

Темата на конкурса тази година е „Пречиствателни станции“ с още две подтеми: „Пречистена вода“ и „Паметта на водата“. Има две направления: за фотография и за рисунка.

В конкурс за фотография могат да участват младежи над 14 години.

Конкурсът за рисунка ще се проведе в три възрастови групи:

  • до IV клас;
  • от V до VIIІ клас;
  • от ІХ до XII клас.

Критерии за оценяване на рисунките и фотографиите:

  1. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране;
  2. Оригиналност в интерпретацията на темата;
  3. Иновативност в изразните средства;
  4. Придържане към отправните точки на темата;
  5. Изискванията за рисунки: максималният им размер да е 35/50см. Брой рисунки – до 2 от участник;
  6. Изискванията за фотография: минималният размер на снимките да е 3600/4800 пиксела;
  7. Техника – без ограничение.

Авторите трябва да напишат на гърба на творбите: трите имена, училище, клас, години,телефон за връзка, имена и телефон за връзка на учител, който ги подготвя (ако има такъв).

Творбите и авторските права стават собственост на организаторите на конкурса в момента на тяхното подаване за участие. Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от професионалисти във всяка от отделните области. Решението на журито е окончателно.

Краен срок на предаване/получаване: 16 март 2017 г.  на адрес: в Общински младежки дом Русе, ул.”Райко Даскалов” № 2 А или във  „В и К” ООД -  ул.“Добруджа” № 6 – деловодство, тел.820 195. Снимките може да се изпращат и на e-mail: yc.ruse@gmail.com

За повече информация ТУК и на Facebook  страницата на Общински младежки дом – Русе. Лице за контакт:Мина Маринова– 0897 39 70 92.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА Е ИЗБРАНА ДАТАТА 21 СЕПТЕМВРИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МИРА, ПОСВЕТЕН НА УКРЕПВАНЕТО НА ИДЕАЛИТЕ ЗА МИР И НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КУЛТУРА НА МИРА?

Видео

Вижте още
Back To Top