МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО „ПРОЛЕТ В ТЪРНОВГРАД”, ПОСВЕТЕН НА 180-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 10 март  461

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО „ПРОЛЕТ В ТЪРНОВГРАД”, ПОСВЕТЕН НА 180-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

 

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – В. Търново и П М Г „В. Друмев” – ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „Ерато”

О Б Я В Я В А Т

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО „Пролет в Търновград”.

Конкурсът се организира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Подпрограма 1- Развитие на младежките информационно-консултантски центрове от Националната програма за младежта (2016-2020) и в партньорство с Областен управител Велико Търново, община Велико Търново и община Лясковец.

Посвещава се на 180-та годишнина от рождението на Васил Левски.

ЦЕЛИ:

 1. Да се провокират творческите търсения на ученици и младите хора, като се осмисли присъствието на  Търновград в съкровените мисли и моменти от живота им.
 2. Чрез силата на художественото слово да се потърси връзката между заветите на древните боляри, старопрестолния дух, забързаното и динамично настояще и най-интимните преживявания, озарени от пролетното възраждане на красотата, любовта и вярата в доброто.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Конкурсът е явен и индивидуален в три възрастови групи  (15-29 години):

 • І група – ученици VІІІ – ХІІ клас;
 • ІІ група – студенти І – V курс;
 • III група – млади хора до 29 год.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

 1. Всеки участник има право да участва:

1.1. С  до три стихотворения;

1.2. С две произведения в проза (есе, разказ) – всяко до две страници, написани на компютър, А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта;

1.3. С поезия и проза – общ сбор 3 произведения.

 1. Творбите да са на български език, да не са награждавани в друг конкурс и да не са включвани в други сборници.
 2. Всяка творба да се придружава от информация за автора: трите имена, училище, клас, населено място, телефон за връзка и имейл.
 3. Творбите в електронен вариант се изпращат с отделен прикачен файл на адрес prolet_v_tarnovgrad@abv.bg и  smdi@mail.bg или на хартиен носител на адрес: Велико Търново, ул. “Хр. Ботев” № 15 А, Младежки дом, стая 306- МИКЦ.
 4. Краен срок – 10 март 2017 г.

КЛАСИРАНЕТО ще се извърши от компетентно жури (творци, видни общественици от Велико Търново, членове на Литературен клуб „Ерато”).

КРИТЕРИИ за оценка:

 1. Ясна, откроена, самостоятелно формулирана и интересно заявена позиция по поставената тема;
 2. Убедителност и оригиналност на изложението (не е задължително да присъства исторически контекст);
 3. Единство на съдържание и форма, спазване на нормите на съответния литературен род;
 4. Художествена и езикова издържаност на изказа, изразен собствен творчески стил;
 5. Силно емоционално въздействие и провокативност.

РЕЗУЛТАТИТЕ от конкурса ще бъдат обявени до 31 март 2017 г. За мястото, часа и датата участниците ще бъдат допълнително уведомени.

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКО ВДЪХНОВЕНИЕ И УСПЕХ!

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година, по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет приема решение 29 април да бъде Европейски ден на солидарността между поколенията?
Back To Top