НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020

 06 февруари  380

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020

На 16 февруари 2017 г. в хотел Бест Уестърн Хотел Експо, бул. Цариградско Шосе 149, гр. София. ще се проведе национален информационен ден във връзка с предстоящото обявяване на Третата покана за набиране на проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020. Поканата ще бъде отворена в периода от 1 март до 30 юни 2017 г.

Информационният ден се организира от Съвместния секретариат на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Поканени да участват в информационния ден са всички заинтересовани организации и институции.

Желаещите да участват в събитието следва да попълнят електронен регистрационен формуляр  за участие най-късно до 13 февруари 2017 г. За участие се допускат максимум до двама представители от дадена институция/организация. При изчерпване на капацитета на залата, регистрацията ще бъде автоматично прекратена преди крайния срок за регистрация!

Работен език на семинара: презентации на английски и български език с осигурен превод за въпроси и дискусии.

За повече информация и дневен ред за информационния ден на 16 февруари 2017 г. ТУК 

Новини

Back To Top