ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД СТАРТА НА ПРОЕКТ „МИКЦ МЛАДЕЖКА ЗОНА – АКТИВНИ И КРЕАТИВНИ” - ПЛОВДИВ

 05 януари  249

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД СТАРТА НА ПРОЕКТ „МИКЦ МЛАДЕЖКА ЗОНА – АКТИВНИ И КРЕАТИВНИ” - ПЛОВДИВ

Асоциация „Голям брат Голяма сестра - България” на 19 януари 2017 г. от 10 ч. в Регионален пресклуб  БТА – Пловдив ще проведе встъпителна пресконференция по повод реализацията на проект „МИКЦ Младежка зона – активни и креативни”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020).

При изпълнението на проекта „МИКЦ Младежка зона – активни и креативни” е предвидено фокусиране на вниманието върху три основни групи – ученици на възраст от 15-19 г. от ЕГ „Пловдив”, млади хора в неравностойно положение от институциите в гр. Пловдив и младите хора от община „Марица”.

В рамките на проекта за срок от 12 месеца ще бъдат предоставяни безвъзмездни информационни, консултантски и образователни услуги в съответствие със заявените от целевите групи потребности. 

 В изпълнението на проекта основните партньори са община „Марица”, КСУ „Олга Скобелева”, гр. Пловдив и ЕГ „Пловдив”, чиито представители ще присъстват на пресконференцията.

За повече информация на фейсбук страницата МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни” Пловдив 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top