СТАРТИРА ПРОЕКТ „И НИЕ ИСКАМЕ, И МОЖЕМ!“ НА СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ В РОЗОВАТА ДОЛИНА“

 19 декември  328

СТАРТИРА ПРОЕКТ „И НИЕ ИСКАМЕ, И МОЖЕМ!“ НА СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ В РОЗОВАТА ДОЛИНА“

Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“  стартира проект „И ние искаме, и можем!“ с обучение на младежи от селата  Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово и Богдан.  Чрез него  всяка младежка група ще получи по 200 лв. за реализиране на мини-проект в своето село.

Младите хора анализираха  положението в своите населени места, обсъдиха силните и слабите страни на всяко от селищата, заплахите и възможностите за развитие и как всеки може да допринесе за решаване на проблемите на своето село. По метода „Модерационна карта“ бяха очертани  петте насоки, в които младежите ще насочат усилията си при реализирането на планираните мини-проекти:

- обособяване на младежки клуб/място;

- подобряване чистотата и озеленяването в населеното място;

-повече спортни съоръжения и възможности за практикуване на спорт;

- обновяване на детски площадки;

- оказване помощ на хора в нужда/самотни възрастни хора.

На следващия ден  обучението включи  разработване и управление на проекти и намиране на ключови партньори за реализиране на идеята.

Проектът  „И ние искаме, и можем!“ е финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта. Предстои мултиплициране на проекта и за останалите села на община Карлово.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top