ПОКАНА КЪМ МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВА НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ПО ПОВОД 5-ТИ ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

 16 ноември  566

ПОКАНА КЪМ МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВА НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ПО ПОВОД 5-ТИ ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

 

 

ПОКАНА

КЪМ МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВА НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ПО ПОВОД 5-ТИ ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

 

 

Уважаеми колеги,

Ние, екипът на дирекция „Младежки политики“ на Министерство на младежта и спорта,  вдъхновени от активността на младите хора и на организациите, работещи с и за младежи, решихме да продължим инициативата под надслов по повод Международния ден на доброволчеството – 5-ти декември.

Първият етап на инициативата бе насочен към изявени млади доброволци. Той се радва на сериозен интерес и придобива все повече популярност. Поради това решихме да реализираме и втори етап, в който акцентът да е поставен към конкретни доброволчески инициативи на младежки организации. Този път сме насочени към ЕКИПА на младежките организации и към техните добри примери за доброволческа инициатива, реализирана през 2016 г. 

Целта, разбира се, е същата – популяризиране на добрите доброволчески практики на младежки организации, които чрез своя пример да „заразят“ с духа на доброволчеството.

За да се включите, е необходимо да ни изпратите попълнен формуляр (ТУК!), в който да се съдържа информация за вашата организация и за конкретната доброволческа инициатива, с която желаете да участвате. Попълненият формуляр+снимки от реализирането на избраната от вас доброволческа инициатива можете да ни изпращате на e-mail адрес: youth.policy@mpes.government.bg. Периодът на изпълнение на втория етап е от 01.12 до 21.12.2016 г. Можете да ни изпращате посочената информация през целия период, а ние ще ги публикуваме на фейсбук страницата на Национална информационна система за младежта.

Използваме възможността да благодарим на всички младежи и младежки организации, които проявиха своята активност до момента, и чрез своя личен пример показаха, че в България има активни млади доброволци! Заявеният от вас интерес означава много за нас и нашата работа и ще се постараем и за в бъдеще да продължим съвместната ни дейност. Сигурни сме, че това ще бъде едно много успешно партньорство. Още веднъж БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

 

 

Поздрави,

Екип

Дирекция „Младежки политики“

Министерство на младежта и спорта

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top