ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА МЛАДЕЖИ В КАРНОБАТ

 30 ноември  328

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА МЛАДЕЖИ В КАРНОБАТ

Във връзка със  стартирането на  изпълнението на Проект VS/2016/0050 „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“, изпълняван от МТСП, на 14 декември 2016 г. в гр. Карнобат  ще се проведе  Информационен ден за младежи.

В  информационния ден ще участва певицата Прея. По време на събитието ще бъдат изложени информационни щандове, на които ще бъдат представени училища, местни работодатели, оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, мрежата EURES и др.

Желаещите да се включат, могат да заявят на  електронните адреси:  tsoneva@mlsp.government.bg  и Tsolova@mlsp.government.bg  до 02.12.2016 г.

За допълнителна информация на телефон 02 81 19 428 – Деница Тенчева.

През 2017 година такива информационни дни ще се проведат, както следва:

  • Януари 2017 г. – Шумен;
  • Февруари 2017 г. – Смолян;
  • Март 2017 г. – Монтана;
  • Април 2017 г. – Русе;
  • Май 2017 г. – Хасково.

Новини

Back To Top