УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЪГЛА МАСА „ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“ 20-22 НОЕМВРИ 2016Г. ГР. СОФИЯ

 22 ноември  295

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЪГЛА МАСА „ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“ 20-22 НОЕМВРИ 2016Г. ГР. СОФИЯ

Национален младежки форум отправя покана за включване в Кръгла маса „Перспективи пред доброволчеството в България“, която ще се проведе между 20-22 ноември 2016г.в гр. София.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Кръглата маса си поставя за основна цел да събере на едно място представители на НПО сектора в България, бизнес, медии, администрация, политически лица и всички заинтересовани страни, които да дискутират актуалната ситуация по приемане на Закона за доброволчеството в България и ще имат възможността да се включат в структурен диалог с политически представители.

По време на Кръглата маса „Перспективи пред доброволчеството в България“ участниците ще участват в разработването на Национална стратегия за популяризиране и развитие на Доброволчеството, както и популяризиране на ползите от него. В тази връзка е предвидено сключване намеморандум за сътрудничество между всички заинтересовани страни по темата (НПО сектор, бизнес, медии, администрация, образователни институции, други).

За да се включите в Кръглата маса е необходимо да попълните следната форма за регистрация не по-късно от 23:59ч. на 15 ноември 2016г.: https://goo.gl/forms/0WskJ8zXFH602NME2

Кръглата маса е с режим на ОТВОРЕНИ ВРАТИ за всички панели!

За повече информация: ТУК.

Новини

Back To Top