КОНКУРС ЗА КОЛАЖ И СНИМКА НА ТЕМА  „БЕЗ ОНЛАЙН ОМРАЗА”

 31 декември  1655

КОНКУРС ЗА КОЛАЖ И СНИМКА НА ТЕМА „БЕЗ ОНЛАЙН ОМРАЗА”

Български Младежки Форум стартира кампания, с която цели да насочи вниманието на обществото и институциите към тревожните тенденции на проява на насилие в училищата, в чиято основа в много от случаите стои именно езика на омразата в Интернет пространството. В тази връзка обявява фото конкурс „Без Онлайн омраза”. В конкурса могат да участват ученици от 7 до 12 клас. До 31.12.2016 г. те трябва да изпратят колаж или снимка, показващи положителни примери от тяхното ежедневие в училището.

Като организация, работеща с млади хора, Български Младежки Форум смята, че всички граждани трябва да носят отговорност за средата, в която живеят и се развиват младежите и за това тази среда да бъде сигурна и подкрепяща.

В същото време именно учениците, които прекарват по-голямата част от ежедневието си в училище, могат да дадат положителен пример на своите съученици, като се противопоставят категорично на речта на омразата в Интернет и нейните отражения върху училищния живот. Чрез конкурса учениците ще могат да изразят своята активна гражданска позиция в подкрепа на повече толерантност и ограничаване на вербалната и физическа агресията в училище. Наградите, които ще получат победителите в конкурса, ще бъдат по-скоро поощрение за тяхната ясно изявената позиция по един сериозен проблем в съвременното ни общество.

С настоящата кампания Български Младежки Форум заявява своята подкрепа и се стреми да популяризира „Движението за език без омраза” на местно и национално ниво. То се инициира и се ръководи от Съвета на Европа, като е насочено срещу езика на омразата онлайн във всичките му форми, включително и тези, които най-много засягат младите хора като кибер измамата и кибер омразата. Кампанията се фокусира върху обучение за човешките права, върху младежкото участие и медийната грамотност. Целта й е да ограничи езика на омразата и да предотврати расизма и дискриминацията във всичките им онлайн форми.

Официална страница на Движението

За повече информация и условията за участие, посетете официалния сайт на конкурса ТУК 

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2016 г.

За повече информация ТУК 

Събития

Back To Top