НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО КД3, СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ, СЕКТОР „МЛАДЕЖ“

 04 октомври  341

НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО КД3, СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ, СЕКТОР „МЛАДЕЖ“

Център за развитие на човешките ресурси информира, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките”, проекти за „Структурен диалог – срещи между млади хора и отговорните за младежката политика”, сектор „Младеж“, Програма „Еразъм+” .

Краен срок за подаване на предложенията – 04 октомври 2016 г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен ТУК 

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

За повече информация ТУК 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година ЮНЕСКО обявява 16 ноември за Международен ден на толерантността и приема Декларация за принципите на толерантността - уважение, приемане на многообразието от култури, на всички форми на самоизява и проява на човешката индивидуалност?
Back To Top