КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2016-2017 ГОДИНА

 31 август  801

КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2016-2017 ГОДИНА

За четиринадесета поредна година фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;

3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

7. Инженерни науки в областта на електрониката, автома¬тиза-цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;

9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

За трета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии, ще бъдат определени още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“, по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД, в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените области, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5,00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2016-2017 година.

За изпратените по пощата документи важи датата от пощенското клеймо.

За допълнителна информация може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org.

Условията и документи за кандидатстване ще намерите на сайта на фондацията 

Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2016 г.

Новини

Back To Top