МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧИТАЛИЩАТА ВЪВ ВАРНА ЩЕ РАЗРАБОТВАТ ОБЩИ ПРОЕКТИ

 30 август  235

МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧИТАЛИЩАТА ВЪВ ВАРНА ЩЕ РАЗРАБОТВАТ ОБЩИ ПРОЕКТИ

При голям интерес протече информационната среща за три от ключовите направления в концепцията на „Варна - Европейска младежка столица 2017“. Най-много дискусии предизвика темата „Мрежа на младежките читалища и центрове“.

Целта на ключовото направление е насърчаване на партньорството между младежките организации и читалищата. В концепцията на „Варна-Европейска младежка столица 2017“ е заложено създаване на програмата „Nocturna“, която предвижда вечерни събития за свободното време, организирани в сътрудничество между читалищата и местните младежи.

В „Мрежа на младежките читалища и центрове“ ще бъдат насърчавани иновативни програми и дейности, целящи развитие на лидерски способности и превенция на рисковото поведение.

Представители на младежките организации и читалищата изразиха готовност да работят заедно за реализиране на общи проекти, в полза на младите. Неправителственият сектор отправи предложения за развитие на дейности в сферата на предприемачеството, ИТ-технологиите и културата. Представители на варненските читалища коментираха, че има възможност базите им да бъдат предоставени за развитие на нови проекти.

Предстои включване на заинтересованите в работна група, която ще разработи механизми за сътрудничество.

За повече информация ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година ЮНЕСКО обявява 16 ноември за Международен ден на толерантността и приема Декларация за принципите на толерантността - уважение, приемане на многообразието от култури, на всички форми на самоизява и проява на човешката индивидуалност?
Back To Top