МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧИТАЛИЩАТА ВЪВ ВАРНА ЩЕ РАЗРАБОТВАТ ОБЩИ ПРОЕКТИ

 30 август  273

МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧИТАЛИЩАТА ВЪВ ВАРНА ЩЕ РАЗРАБОТВАТ ОБЩИ ПРОЕКТИ

При голям интерес протече информационната среща за три от ключовите направления в концепцията на „Варна - Европейска младежка столица 2017“. Най-много дискусии предизвика темата „Мрежа на младежките читалища и центрове“.

Целта на ключовото направление е насърчаване на партньорството между младежките организации и читалищата. В концепцията на „Варна-Европейска младежка столица 2017“ е заложено създаване на програмата „Nocturna“, която предвижда вечерни събития за свободното време, организирани в сътрудничество между читалищата и местните младежи.

В „Мрежа на младежките читалища и центрове“ ще бъдат насърчавани иновативни програми и дейности, целящи развитие на лидерски способности и превенция на рисковото поведение.

Представители на младежките организации и читалищата изразиха готовност да работят заедно за реализиране на общи проекти, в полза на младите. Неправителственият сектор отправи предложения за развитие на дейности в сферата на предприемачеството, ИТ-технологиите и културата. Представители на варненските читалища коментираха, че има възможност базите им да бъдат предоставени за развитие на нови проекти.

Предстои включване на заинтересованите в работна група, която ще разработи механизми за сътрудничество.

За повече информация ТУК 

Новини

Back To Top