УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ СЕ УЧАТ НА ТОЛЕРАНТНОСТ

 07 април  141

УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ СЕ УЧАТ НА ТОЛЕРАНТНОСТ

Ученици от три пловдивски училища (ЕГ „Пловдив”, ЕГ „Иван Вазов” и СОУ „Патриарх Евтимий”), взеха активно участие в проект „По-добре заедно” („Better Together”), реализиран от асоциация „Голям брат Голяма сестра-България”, с финансовата подкрепа на European Youth Foundation и Съвета на Европа.

Идеята на проекта бе да събере 30 младежи и преподаватели от България и Македония и да приложи програмата за неформално обучение „По-добре заедно“, насочена към насърчаване на междукултурната толерантност на Балканите, борбата срещу стереотипите, екстремизма и речта на омразата. Обучителните дейности акцентираха и върху влиянието на медиите като средство за насърчаване на правата на човека и културното приобщаване  като инструмент срещу речта на омразата.

По време на обучението беше създаден кратък филм „Better Together”, както и други информационни материали, изцяло плод на креативността на учениците. Предстои популяризиране на филма и дискусии в училища на територията на гр. Пловдив.

 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година ЮНЕСКО обявява 16 ноември за Международен ден на толерантността и приема Декларация за принципите на толерантността - уважение, приемане на многообразието от култури, на всички форми на самоизява и проява на човешката индивидуалност?
Back To Top