ПРОГРАМАТА „СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА“ НА НФК Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 08 септември  207

ПРОГРАМАТА „СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА“ НА НФК Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Програмата „Социално ангажирани изкуства” на Национален фонд „Култура” е отворена за кандидатстване.  Право да кандидатстват имат юридически лица с регистрация в Национален фонд “Култура”. Кандидатстването е онлайн само след задължителна регистрация в системата на НФК.

Приемат се кандидатури до 08.09.2020 (вторник) в 15.00.

Срок за реализация на проектите: 01.10.2020 – 31.10.2021 

Общият бюджет на програмата е 700 000 лева.

Максимално финансиране на проект: 20 000 лв

Цели на програма „Социално ангажирани изкуства” 2020:

 • реализация на творчески проекти, тематично обвързани със социални проблеми от екологичен, икономически, етнически характер или човешки права; 
 • насърчаване на творчески дейности с групи в неравностойно положение и непредставени социални групи в творчески процеси;
 • развитие на маргинализирани групи и общности чрез изкуства; 
 • генериране на енергия и желание за положителна социална промяна чрез изкуство, което засяга и адресира обществено значими социални теми; 
 • създаване на предпоставки за позитивна промяна в нагласите и ангажираността на обществото по различни социални казуси; 
 • привличане на внимание и ресурси към социално значими теми.

Приоритети на програма „Социално ангажирани изкуства” 2020:

 • творчески продукции и дейности, които отразяват документално или художествено влиянието на пандемията от COVID-19, включително документални филмови проекти; 
 • имат добра стратегия и дейности за популяризиране на проекта и потенциал за взаимодействие с публиката в дигиталното пространство;
 • са съобразени с нуждите на участниците и осигуряват тяхното активно участие в процесите по планиране, извършване и оценка на активностите; 
 • разработване на методи за съвместна работа с дългосрочна перспектива със социални групи, общности и публики.

Допустими дейности и цели:

 • творчески продукции и дейности, които отразяват документално или художествено влиянието на пандемията от COVID-19, включително документални филмови проекти
 • творчески проекти, които предвиждат взаимодействие между своята целева група и други
 • създаване на възможности за активна интеракция между членовете на общността или между отделни общности чрез изкуство и креативни процеси
 • създаване на творчески процеси и продукти, които успешно демонстрират специфичните характеристики на общността и развиват нейното чувство за идентичност
 • творчески проекти, които се създават чрез споделен креативен процес
 • ангажиране на общността на всеки етап от проекта: планиране, създаване, представяне и рефлексия
 • творчески проекти, които разглеждат определен проблем от нова перспектива или изследват нови възможности за неговото адресиране
 • архитектурни или дизайнерски проекти, които адресират проблемите и недостатъците на средата (градска, работна, домашна) за определени социални групи или допринасят за благосъстоянието на определени социални групи /хора в неравностойно положение
 • непредложени за финансово подпомагане на предходни сесии на НФК поради надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата.

В Условията за кандидатстване по програма "Социално ангажирани изкуства” са указани актуалните социални проблеми, които попадат в обхвата на програмата.

Информация от ТУК  

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година във Франция за първи път се отбелязва 22 септември като Европейски ден без автомобили с цел формиране на екосъобразно мислене и демонстрация на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, но и по-приятен?

Видео

Вижте още
Back To Top